ฮวงจุ้ย ดวงจีน ฤกษ์แต่งงาน
ฮวงจุ้ย Fengshuitown ซินแส อ.เกรียงไกร

ดาว 9 ยุค Online
ดาวปีจร ดาวเดือนจร
Fengshuitown.com

. . . .

. Home : ข่าวสารฮวงจุ้ย

. Fengshui Tips
. Tools : อุปกรณ์ฮวงจุ้ย
. หนังสือฮวงจุ้ย หนังสือ ตำรา ฮวงจุ้ย
. Fengshui Software
. Fengshui Online Software
. WebBoard / Member Only
. FengshuiTown บริการ
. ติดต่อ Fengshuitown


 


ดาว 9 ยุค ระบบเฮี่ยงคง ออนไลน์

 

ศึกษาวิชาดาว 9 ยุคระบบเฮี่ยงคงได้จาก


หนังสือ จัดบ้านตามหลักฮวงจุ้ย ยุค 8

หนังสือ จัดบ้านตามหลักฮวงจุ้ยยุค 8

และ โปรแกรมดาว 9 ยุค ระบบเฮี่ยงคง PC & PPC


หมายเหตุ :
ตามต้นฉบับวิชา ภาษาจีน

เฮี่ยงคงเก้าแช - แปลว่า ดาว 9 ดวง ระบบเฮี่ยงคง

ทาง อ.เกรียงไกร ได้บัญญัติศัพท์เป็น
ดาว 9 ยุค / ดาวเก้ายุค

เพื่อให้เป็น เอกลักษณ์ของชมรมฯ ตั้งแต่ พศ. 2529

จึงขอประกาศมา ณ โอกาสนี้ 


Fengshui Town. เมืองแห่งความรู้ด้านฮวงจุ้ย

 

ฮวงจุ้ย ดวงจีน ฤกษ์ยาม ทิศทาง ดาว 9 ยุค : Fengshuitown.com เมืองฮวงจุ้ย สงวนลิขสิทธิ์