ฮวงจุ้ย ดวงจีน ฤกษ์แต่งงาน
ฮวงจุ้ย Fengshuitown ซินแส อ.เกรียงไกร

ฮวงจุ้ยห้องน้ำ ห้องส้วม
จัดห้องน้ำ ตามหลักฮวงจุ้ย
อ.เกรียงไกร บุญธกานนท์

. . . .

. Home : ข่าวสารฮวงจุ้ย

. Fengshui Tips
. Tools : อุปกรณ์ฮวงจุ้ย
. หนังสือฮวงจุ้ย หนังสือ ตำรา ฮวงจุ้ย
. Fengshui Software
. Fengshui Online Software
. WebBoard / Member Only
. FengshuiTown บริการ
. ติดต่อ Fengshuitown


 


ฮวงจุ้ยห้องน้ำ Fengshui Bathroom

ฮวงจุ้ยห้องน้ำ Fengshui Bathroom

ห้องน้ำ ห้องส้วม มีบทบาทในแง่ฮวงจุ้ย ของระบบชมรมภูมิโหราศาสตร์ ดังนี้

1. ห้องส้วม เป็นสถานที่ขับถ่ายของเสีย ความหมายคือ

  1. เหม็น - เกี่ยวกับสุขภาพ ไม่ดี มีปัญหา
  2. เหม็น - เกี่ยวกับชื่อเสียงไม่ดี

2. ห้องน้ำ ห้องส้วม เป็นบทบาทเคลื่อนไหว

ในแง่ดวงดาว 9 ยุค ( ต้องทราบองศาที่แน่นอน )

  1. หากห้องน้ำ เป็นตำแหน่งลาภที่ดี - ซึ่งต้องเคลื่อนไหว - ถือว่าดี - ได้ลาภ
  2. หากห้องน้ำ เป็นตำแหน่งลาภไม่ดี - ยิ่งเคลื่อนไหว ยิ่งเสียลาภ
  3. หากห้องน้ำ เป็นตำแหน่งบารมีที่ดี - ซึ่งต้องการนิ่ง
    - ยิ่งเคลื่อนไหว บารมียิ่งเสีย - สุขภาพจะป่วย หน้าที่การงานไม่ก้าวหน้า

บทบาทดวงดาวศึกษาได้จาก หนังสือ จัดบ้านตามหลักฮวงจุ้ย ยุค 8


ในแง่ชัยภูมิ ฮวงจุ้ยห้องน้ำ

ฮวงจุ้ยห้องน้ำ

 

ท่านผู้อ่านว่า ตำแหน่งใดตั้งห้องน้ำแล้วเกิดผลเลวร้ายมากที่สุด

และห้องน้ำตำแหน่งใดรองลงมา


.....

....

...


..


.

 

 

ฮวงจุ้ยห้องน้ำ ห้องส้วม 2

ฮวงจุ้ยห้องน้ำ ตำแหน่ง D

เป็นตำแหน่งประธานหลังบ้านโดยปริยาย

หากตำแหน่งนี้เป็น ห้องน้ำ เท่ากับบทบาทประธาน ไม่มีสภาพที่ดี
การงาน ชื่อเสียงไม่มั่นคง สุขภาพมีปัญหา ( ประเด็นหลัก )
การเงินมีปัญหาฮวงจุ้ยห้องน้ำ ตำแหน่ง A และ G

สมัยโบราณ จะไม่วาง ห้องน้ำ ไว้หน้าบ้าน เพราะถือเป็นเรื่องไม่เหมาะสม
ทั้งในด้านความสวยงาม ความสะอาด กลิ่น การใช้งาน

แต่ในปัจจับัน ระบบสาธารณูปโภคห้าวหน้า ปัญหาเรื่องต่าง ๆ ล้วนแก้ไขได้
จึงไม่ต้องกังวลกับปัจจัยนี้มากนัก

แต่หากเป็นทิศทางลมพัดผ่าน ( ออกเฉียงเหนือ และตกเฉียงใต้ )
ก็ควรหลีกเลี่ยงเช่นกัน เพราะกลิ่นอาจกระจายไปทั่วบ้านได้


ฮวงจุ้ยห้องน้ำ ห้องน้ำอยู่เหนือประตู

ไม่ค่อยดีนัก แต่ไม่ได้ให้โทษรุนแรง
เหมือนเราอยู่คอนโด เราไม่มีทางรู้เลยว่า เหนือหัวเราเป็นอะไร

 

 

ฮวงจุ้ยห้องน้ำ 3 ห้องน้ำกลางบ้าน

ฮวงจุ้ยห้องน้ำ กลางบ้านผังดาว 9 ยุค - ฮวงจุ้ยห้องน้ำ

จากภาพบน อาคาร A และ B แยกเป็นเอกเทศ

ห้องน้ำลักษณะดังกล่าว ไม่เป็น ฮวงจุ้ย ห้องน้ำกลางบ้าน
เป็นกลางด้านข้างอาคารเท่านั้น

ในแง่ชัยภูมิ ฮวงจุ้ยห้องน้ำ คือปกติ
แต่จะดีหรือไม่ ต้องวิเคราะห์ด้วย ฮวงจุ้ย ดาว 9 ยุค ระบบเฮี่ยงคง

( หนังสือ จัดบ้านตามหลักฮวงจุ้ย ยุค 8 / ฮวงจุ้ยบ้าน Click )สมมุติว่า อาคารนั่งพิง 0 องศา ทิศเหนือตรง

อาคารทางซ้าย A แบ่ง 9 ช่อง
ประตูเป็นดาว 8 8 ( ลาภเกื้อหนุนบารมี - ศัพท์เฉพาะชมรมฯ )
ห้องน้ำอยู่ตำแหน่ง 6 1 คือดี


อาคารทางขวา B แบ่ง 9 ช่อง ประตูเป็นดาว 8 8 เหมือนกัน
ห้องน้ำอยู่ตำแหน่ง 2 5 - ลาภวิบัติ - เลวร้าย มีแต่เรื่องเสียเงินทองมาก

Fengshuitown.com

 

ฮวงจุ้ย ห้องน้ำกลางบ้าน 2

ฮวงจุ้ยห้องน้ำ - ห้องน้ำกลางบ้าน 2

จากภาพแรก เมื่อซื้อห้องติดกัน และทุบกำแพงทะลุถึงกัน ดังภาพ
ห้องน้ำ กลายเป็น ห้องน้ำกลางบ้าน

ในแง่ชัยภูมิ ฮวงจุ้ยห้องน้ำ คือ
ศูนย์กลางบ้านเป็นจุดศูนย์รวมของครอบครัว
เมื่อเป็นห้องน้ำ ศูนย์รวมไม่มี สุขภาพเจ้าบ้าน คนในครอบครัวป่วย
หน้าที่การงานมีปัญหา

ฮวงจุ้ยห้องน้ำกลางบ้าน ในแง่ดวงดาว
ไม่ว่าจะเป็นดาวอะไร ล้วนไม่มีผลดี
เพราะบทบาทชัยภูมิ ฮวงจุ้ยห้องน้ำกลางบ้าน ทำให้บทบาทเสียไปหมดแล้ว

การแก้ไข ฮวงจุ้ยห้องน้ำกลางบ้าน
ต้องทำให้แต่ละห้องแยกขาดออกจากกัน ( กลับไปเป็นอย่างเดิม )

ฮวงจุ้ยห้องน้ำ 4

ทิศหันโถส้วม เป็นเรื่องที่เข้าใจผิดกันมากว่า ห้ามหันไปทางหน้าบ้าน
และเพิ่งได้ฟังประเด็นใหม่ ห้ามหันทางทิศตะวันตก

ข้อเท็จจริง : หัวโถส้วม หันไปทิศใดก็ได้ ไม่ห้าม

สิ่งที่สำคัญ คือ

ฮวงจุ้ยห้องน้ำ หัวโถตรงประตู ฮวงจุ้ยห้องน้ำ A

* ห้ามแนวประตู ตรงตำแหน่งหัวโถส้วม *

ความหมาย คือ จะนำเชื้อโรคออกจากห้องน้ำ
และหมายถึง ชื่อเสียงไม่ดี มีปัญหา

การแก้ไข : หาฉากมู่ลี่มาติดหน้าประตูห้องน้ำ
ฮวงจุ้ยห้องน้ำ หัวโถ ฮวงจุ้ยห้องน้ำ B

แม้ว่า หัวโถส้วม จะหันมาทางประตู ก็ตาม

เมื่อไม่ได้ตรงแนวประตู ก็คือปกติ
ไม่ต้องแก้ไขใด ๆ


Fengshuitown.com

 


Fengshui Bathroom ฮวงจุ้ยห้องน้ำ

 

ฮวงจุ้ย ดวงจีน ฤกษ์ยาม ทิศทาง ดาว 9 ยุค : Fengshuitown.com เมืองฮวงจุ้ย สงวนลิขสิทธิ์