ฮวงจุ้ย ดวงจีน ฤกษ์แต่งงาน
ฮวงจุ้ย Fengshuitown ซินแส อ.เกรียงไกร

ฮวงจุ้ย : บ้านผีสิง วิญญาณ

วิเคราะห์บ้านผีสิง โดยวิชาฮวงจุ้ย : ดาว 9 ยุค
เรื่องจริงจากประสบการณ์และจากห้องเรียน

. . . .

. Home : ข่าวสารฮวงจุ้ย

. Fengshui Tips
. Tools : อุปกรณ์ฮวงจุ้ย
. หนังสือฮวงจุ้ย หนังสือ ตำรา ฮวงจุ้ย
. Fengshui Software
. Fengshui Online Software
. WebBoard / Member Only
. FengshuiTown บริการ
. ติดต่อ Fengshuitown


 


ฮวงจุ้ย : บ้านผีสิง วิญญาณสถิต

ในวิชาฮวงจุ้ยระดับสูง : ดาว 9 ยุคระบบเฮี่ยงคง ของชมรมภูมิโหราศาสตร์
จะมีบทบาทดาวอยู่บางประเภท ที่สามารถบอกได้ว่า บ้านหลังนี้มีผีสิง หรือมีวิญญาณ ที่มักมาปรากฎให้เห็น
ซึ่งคนที่ได้เรียนก็จะเข้าใจ และนำมาเสนอในห้องเรียน จึงขอรวบรวมไว้ ณ โอกาสนี้เพื่อเป็นสถิติ

หากสมาชิกท่านใดมีเรื่องราวดังกล่าว และมีองศาที่เที่ยงตรง ( วัดโดยระบบแสงอาทิตย์เท่านั้น )
ส่งเรื่องราวของท่านมาได้ที่ [email protected]

อันที่จริงแล้ว บ้านทุกหลังย่อมมีวิญญาณสถิตอยู่ เพียงแต่องศาใดที่มักปรากฎให้เห็น หรือได้ยิน
ก็นำมาบันทึกรวบรวมไว้ศึกษา

องค์ประกอบในการเกิดผีสิง วิญญาณ

  1. บ้านเป็นอิม ค่อนข้างมาก ( มืดครึ้ม บ้านดูสลัว สวนบางจุดดูรกครึ้มไป )
  2. ประตูบ้านเปิดตำแหน่งลาภวิบัติ ( ลาภเสื่อมมีโอกาสน้อย )
  3. บ้านเป็นทิศทางล้มเหลว ( บารมีอยู่หน้าบ้าน - ไร้บารมี / ลาภอยู่หลังบ้าน - ลาภน้อย )
  4. ศูนย์กลางบ้านเป็นดาวอิมหมด

เป็นหลักการพื้นฐาน ส่วนรายละเอียดต้องมาเรียนในขั้นสูง

*** ภาพดาว 9 ยุคที่ปรากฎเป็นระบบของชมรมภูมิโหราศาสตร์ โดยโปรแกรมดาว 9 ยุค

 

กรณีศึกษา บ้านผีสิง 1 ( นำเสนอโดย ซือเฮียสุภชัย กรณีศึกษา เมื่อพศ. 2542)


ดาวเก้ายุค

บ้านนั่งพิงทิศเหนือ 10 องศาในยุค 7
( ดาวเก้ายุค : เดินดาวเอียงของระบบชมรม ได้ตามรูปแบบข้างต้น )

เป็นสำนักงานขายเฟอร์นิเจอร์ ประตูเปิดตรงกลาง ค่อนข้างครึ้มเล็กน้อย
มีพนักงานรวมทั้งเจ้าของเห็นวิญญาณผู้หญิง และมีเสียงดังในห้อง Pantry โดยไม่้มีใครอยู่

วิเคราะห์ :
เป็นทิศทางล้มเหลวในยุค 7 ประตูเปิดตำแหน่งบารมีประจำยุค และลาภเสื่อม
( บารมีที่ดีเคลื่อนไหว - ไม่ดี / ลาภไม่ดี เคลื่อนไหว - เสียเงิน )

เจ้าบ้านตั้งพ่อแก่ ( หัวโขนฤาษี ) ในห้องด้านหลัง
เท่ากับตั้งตำแหน่งลาภประจำยุค และบารมีเสื่อม
( ลาภที่ดี กลับนิ่ง - ได้ลาภน้อย / บารมีเสื่อมมีบทบาท - เกิดปัญหาบุคคล -> ผี ? )

ศูนย์กลางอาคารเป็นดาวอิมหมด มีโอกาสเกิดผีสิง ตามองค์ประกอบข้างต้น

แนะนำแก้ไข

  1. บริเวณที่เห็นเปิดไฟให้สว่างขึ้น

  2. ปิดประตูกลาง ( ดาว 7 6 ) เปิดประตู ( 5 8 ) ดาวลาภหนุน
    แต่เจ้าของไม่สะดวกในการรื้อทุบ จึงวางอางบัวที่ 5 8 แทน

  3. ทำบุญอุทิศส่วนบุญกุศลให้เจ้าที่และวิญญาณ ขอให้มีความสุขความเจริญ อย่าได้มารบกวน


วัดผล 3 เดือน

ผียังคงมีอยู่ แต่ปรากฎน้อยลง

และที่เจ้าของไม่ได้แก้เต็มที่ เพราะตั้งจะจะรื้อสร้างใหม่อยู่แล้ว ( ปัจจุบันสร้างใหม่แล้ว )

 

 

กรณีศึกษา บ้านผีสิง 1.1 ( คนละ Case แต่องศาใกล้เคียงกัน )

พ.ศ. 2528 - 2529 องศาหลังบ้าน 9.8 ( บทบาทดาวเหมือนข้างต้น )

เจ้าของบ้านเห็นเงาประมาณชั้นล่าง
เห็นผีชายชุดขาว ชั้น 2
ได้ยินเสียงลูกบิด ชั้น 3
คนงานถูกผีเข้าชั้น 4

สรุปมีทุกชั้น

ปัจจุบัน ไม่เห็นนานแล้ว คาดว่าเกิดจากการเปลี่ยนเป็นยุค 8 ( โดย Tsunami )
บทบาทดวงดาวจึงเปลี่ยนไป

Case รุ่น 42 ( บ้านบุคคลภายนอก )

 

 

กรณีศึกษา บ้านผีสิง 2 ( จากรุ่น 34 - 35 )

บ้านผีสิง

บ้านนั่ง 350 องศาในยุค 7 ( ดาวเก้ายุค : ดาวเอียงระบบชมรมฯ )
บทบาทโดยทั่วไปเหมือนข้างต้น

สมาชิกพบเห็นวิญญาณเพศหญิง ใส่ชุดสีขาว อายุประมาณ 50 ปี

กรณีศึกษา บ้านผีสิง 3 ( จากรุ่น 34 - 35 )

 

บ้านผีสิง / วิญญาณ


บ้านนั่ง 245 องศาในยุค 7 ( ดาวเก้ายุค : ดาวเอียงระบบชมรมฯ )
จะพบว่า ทั้งดาวบารมี และดาวลาภประจำยุค 7 เข้าสู่ศูนย์กลางหมด
ความหมาย คือทั้งบารมีและโชคลาภ หมดสภาพ + วิบัติ

สมาชิกพบเห็นวิญญาณเพศชาย สูงอายุ ใส่ชุดสีขาว

กรณีศึกษา 1 - 3

ล้วนเป็นทิศทางล้มเหลว
เป็นบทบาทดาว 9 ยุค แบบดาวเอียง ตามระบบชมรมฯ
( เป็นเอกลักษณ์ ) ซึ่งระบบอื่นไม่มี


กรณีศึกษา บ้านผีสิง 4 ( จากรุ่น 34 - 35 )

ดาว 9 ยุค

บ้านนั่ง 180 องศาในยุค 6 ( ดาวเก้ายุค : เดินดาวตรง )
จริง ๆ แล้วเป็นองศาที่ดีของยุค 6 เป็นทิศทาง บารมีเกื้อหนุนโชคลาภ

แต่ปรากฎว่า ประตูเปิดตำแหน่ง 75 ลาภวิบัติ

สมาชิกพบเห็นวิญญาณเพศหญิง วัยกลางคน สวมชุดไทย

 

กรณีศึกษา บ้านผีสิง 5 ( จากคุณฮวง รุ่น 42 )

ดาว 9 ยุค - บ้านผีสิง

 

บ้านนั่ง 180 องศาในยุค 8 ( ดาวเก้ายุค : เดินดาวตรง )
เป็นองศาที่ดีของยุค 8 เป็นทิศทาง บารมีเกื้อหนุนโชคลาภ
และประตูหน้าตรงยังเป็น ลาภหนุน

แต่ประตูรั้ว เปิดตำแหน่ง 25 ลาภวิบัติ

เจ้าของบ้านได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้ ตอนกลางคืน

ต่อมาทำการเปลี่ยนประธาน เพื่อเปลี่ยนบทบาทประตูรั้ว
ปัจจุบัน ไม่ได้พบเห็น หรือได้ยินเสียงอีก

*** นับเป็นข้อพิสูจน์ว่า การเปลี่ยนประธานมีผลทำให้บทบาทดาวเปลี่ยนแปลงไปจริง **

 

กรณีศึกษา บ้านผีสิง 6 ( จาก รุ่น 43 )


บ้านผีสิง ดาวเก้ายุค

บ้านนั่ง 189 องศาในยุค 8 ( ดาวเก้ายุค : เดินดาวเอียง )
ประตูบ้านเปิด 1 7 ลาภเสื่อม
ประตูหลังบ้านเปิด 3 5 ลาภวิบัติ
เจ้าที่ตั้งตำแหน่ง 5 3 บารมีวิบัติ ( ยิ่งนิ่ง บารมียิ่งวิบัติ )

เจ้าบ้านแจ้งว่า สมาชิกในบ้านพบเห็นวิญญาณจำนวนมาก
ทั้งที่ชั้น 2 ตั้งพระจำนวนมาก

 

องศา ดาวเก้ายุคบ้านผีสิง

หลังจากทำการเปลี่ยนประธานแล้ว

เปลี่ยนประธานไปตั้งที่ 99 องศา ตามระบบของชมรมภูมิโหราศาสตร์ ( เอกลักษณ์ )

ประตูบ้าน เดิมเปิด 1 7 ลาภเสื่อม กลายเป็น 7 9 ลาภหนุน ( ดี )
ประตูหลังบ้าน เดิมเปิด 3 5 ลาภวิบัติ กลายเป็น 5 2 บารมีวิบัติ ( ต้องเคลื่อนไหว - ดี )
เจ้าที่ เดิมตั้งตำแหน่ง 5 3 บารมีวิบัติ ( ยิ่งนิ่ง บารมียิ่งวิบัติ )
ตำแหน่งใหม่ 43 ( ปกติ - ได้ปัญญา )

*** เจ้าบ้าน รายงานผล
ขณะที่ได้ฤกษ์ย้ายเจ้าที่ จาก 189 องศา เพื่อตั้งประธานในทิศใหม่ 99 องศา
ปรากฎเห็น วิญญาณ ในช่วงนั้น

หลังจากตั้งได้ไม่นาน เรื่องการพบเห็นวิญญาณน้อยลงมาก
ในเรื่องลาภผลการเงิน ยังไม่ปรากฎผลอย่างเด่นชัด
( ต้องใช้เวลาประมาณ 3 เดือน )

ซึ่งเจ้าบ้านจะส่งผลความคืบหน้าต่อไป

***
หมายเหตุ : ผู้วัดองศา - เจ้าของบ้านเป็นศิษย์์รุ่น 43 วัดด้วยจานวัดแสงอาทิตย์
ผู้ให้คำปรึกษา - ซือเฮีย สุภชัย วิวัฒนะประเสริฐ


บ้านผีสิง / ดาว 9 ยุค

องศารุ่งเรือง ในยุค 7

กรณีศึกษา บ้านผีสิง 7

ปกติองศารุ่งเรือง มีรายงานเรื่องนี้น้อยมาก
บ้านหลังนี้พิง 270 องศาในยุค 7
ตำแหน่งที่เห็น วิญญาณผู้หญิง คือ ตำแหน่งดาว 6 2

หากพิจารณาด้วยบทบาทดาวเพียงอย่างเดียว โอกาสวิญญาณปรากฎมีน้อย
แต่ปรากฎว่า ตำแหน่งดังกล่าวมีต้นไม้ขนาดใหญ่หลายต้น
บรรยากาศรกครึ้ม พลังอิมมาก ทำให้ดาว 2 มีบทบาท

ภายหลังได้มีการทำบุญอุทิศให้
และตัดแต่งบริเวณดังกล่าวให้สว่าง โปร่งโล่งมากขึ้น เรื่องวิญญาณจึงหมดไป

 

 


บ้านผีสิง Case 8

 

กรณีศึกษา บ้านผีสิง 8 ( 2552 )

โรงงานแห่งหนึ่ง พิงอยู่ 262 องศา เดิมประตู 7 9 มีความเจริญรุ่งเรืองมาก
ต่อมา ขยับขยายสร้าง Office ใหม่ ติดกับที่เดิม

ประตูรั้วเปิดตำแหน่ง 2 5 ลาภวิบัติ
ปรากฎพนักงานเห็นวิญญาณหลายคน

ล่าสุด หลายคนเห็นเจ้าที่ยืนเป็นเงาเลือนลาง อยู่โกดัง ด้านหลัง Office
ถัดจากนั้นประมาณ 3 วัน เกิดไฟไหม้โกดัง วอดทั้งหลัง

สรุปได้ว่า
1. ประตูรั้ว เป็นตำแหน่งเสียทรัพย์สิน
2. ดวงดาวที่ประตูรั้วทำให้พบเห็นวิญญาณ

 

บ้านผีสิง Case 9

กรณีศึกษา บ้านผีสิง 9 ( 2554 )

บ้านพิง 170 องศา ยุค 7 ประตูเปิดตรงกลาง
ทิศล้มเหลว และเข้าข่าย บ้านผีสิง

เจ้าบ้านไม่พบเห็น แต่คนใช้เห็น
ช่างไฟไปซ่อมไฟที่บ้าน เอามือล้วงไปที่ฝ้าเพดาน โดนมือผู้หญิงดึง

 

 

ฮวงจุ้ย กุมารทอง

กรณีศึกษา บ้านผีสิง 10 ( 2554 )

Sales Office เป็นบ้านตัวอย่างโครงการ ยอดขายบ้านแย่มาก
บ้านพิง 355 องศา ยุค 8

ตำแหน่ง 9 7 เป็นถนนหลัก และน้ำ -> 9 บารมีหนุนหมดสภาพ ... 7 ลาภเสื่อมมีบทบาท ค่าใช้จ่ายมาก
ประตูเปิดตรงกลาง 2 5 ... ประตูเป็นลาภวิบัติ -> มีแต่ค่าใช้จ่าย ไม่มีลูกค้า หากมีก็ตกลงยาก

สรุป ประตูเลวร้าย ถนนแย่ และตำแหน่ง 97 ( เป็นดาวอิมหมด ) โอกาสพบเห็นวิญญาณสูง
สอบถามได้ความว่า จะได้ยินเสียงคนเดินยามดึกชั้นบนของบ้าน
แม่บ้านแจ้งว่า กุมารทองตามไปเข้าฝันขอของเล่น

หลังจากจัดของไหว้ ยอดขายก็ไม่กระเตื้อง
ในที่สุด จึงได้ให้ย้าย Sales Office ไปที่สโมสร ที่มีองศาดีกว่า ... ปัจจุบัน ยอดขายดีขึ้นพอควร

 

 

หากสมาชิกท่านใด มีประสบการณ์ดังกล่าว
กรุณาส่งมาได้ที่ [email protected]

 

หนังสือฮวงจุ้ย ดาวเก้ายุค

ท่านสามารถหาบทบาทดาวของบ้านท่านได้
ด้วยหนังสือ จัดบ้านตามหลักฮวงจุ้ย ยุค 8 ...Click...


*** ประสบการณ์ทางบ้านเกี่ยวกับ ขโมยขึ้นบ้าน ของหาย โดยวิชาดาวเก้ายุค ***

 

 


วิเคราะห์บ้านผีสิง ด้วยวิชาฮวงจุ้ย : ดาวเก้ายุค


ฮวงจุ้ย ดวงจีน ฤกษ์ยาม ทิศทาง ดาว 9 ยุค : Fengshuitown.com เมืองฮวงจุ้ย สงวนลิขสิทธิ์