ฮวงจุ้ย ดวงจีน ฤกษ์แต่งงาน
ฮวงจุ้ย Fengshuitown ซินแส อ.เกรียงไกร

ทิศตะวันตก และทิศใต้ ในระบบฮวงจุ้ยเป็นอย่างไร
เผยแพร่ ฮวงจุ้ย เป็นวิทยาทาน ตั้งแต่ 2531
อ.เกรียงไกร บุญธกานนท์

. . . .

. Home : ข่าวสารฮวงจุ้ย

. Fengshui Tips
. Tools : อุปกรณ์ฮวงจุ้ย
. หนังสือฮวงจุ้ย หนังสือ ตำรา ฮวงจุ้ย
. Fengshui Software
. Fengshui Online Software
. WebBoard / Member Only
. FengshuiTown บริการ
. ติดต่อ Fengshuitown


 


ทิศตะวันตก และทิศใต้ ในระบบฮวงจุ้ยเป็นอย่างไร

จากหนังสือ ปฏิทินฤกษ์มงคล 2552

ทิศตะวันตกและทิศใต้ ในระบบฮวงจุ้ยเป็นอย่างไร
คนไทยเรามีความเชื่อในเรื่องทิศตะวันตก และทิศใต้ ในหลายลักษณะ


1. กลุ่มแรก ห้ามหันหัวนอนไปทางทิศใต้ และทิศตะวันตก

2. กลุ่มที่สอง

ห้ามหันหน้าไปทางทิศใต้ และทิศตะวันตก

โดยใช้ความหมายของชื่อทิศเป็นตัวกำหนด คือ ทิศใต้ - อยู่ใต้ผู้อื่น
ทิศตะวันตก - ชีวิตจะตกต่ำ บวกความเชื่อต่าง ๆ รวมกัน จนหลายคนเหมารวมว่าเป็นกฎข้อห้ามของระบบฮวงจุ้ย

ข้อเท็จจริง
ทิศใต้ ภาษาจีน คือ อ่านว่า นั้ม
ทิศตะวันตก ภาษาจีน คือ อ่านว่า ไซ
ทั้งสองคำ ไม่ได้มีความหมายไม่ดีแต่อย่างใด

ในระบบฮวงจุ้ย
ทุกทิศมีดีและไม่ดีเหมือน ๆ กัน ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ในแต่ละช่วงเวลา ไม่ได้กำหนดจากชื่อทิศ


จากภาพผังดาวภูมิเดิม

ผังทิศฮวงจุ้ย


ชาวจีนจะเอาทิศเหนืออยู่ด้านล่าง และให้ทิศใต้อยู่ด้านบน
ผังดาวข้างต้น บ่งบอกถึงช่วงเวลาที่ทิศใดทิศหนึ่งมีพลังอำนาจทิศตะวันตกอยู่

ด้านขวามือ เป็นเลข 7
หมายถึง ช่วงเวลายุค 7 คือ 4 กุมภาพันธ์ 2527 - 4 กุมภาพันธ์ 2547
ดังนั้น ประเทศมหาอำนาจที่อยู่ในภูมิภาคตะวันตก ได้แก่ อเมริกา
จะมีความเจริญรุ่งเรืองดีในช่วงเวลาดังกล่าว


ยกตัวอย่างเพิ่มเติมที่ใกล้ตัว
พระพุทธชินราชเป็นที่ศรัทธา ที่ประดิษฐานอยู่จังหวัดพิษณุโลก แม้ว่าหันพระพักตร์ไปทางทิศตะวันตกก็เป็นที่ศรัทธาแก่บุคคลทั่วไป มีชื่อเสียงระดับสากล
สุสานของบรรดาเศรษฐี ก็มีหันไปทุกทิศขึ้นอยู่กับความสมพงษ์ในปัจจัยองค์ประกอบต่าง ๆ

สำหรับผู้ที่ศึกษาฮวงจุ้ย ระบบดาว 9 ยุค จะพบว่า
บ้าน สำนักงานสุสานในช่วงยุค 7
พิงทิศตะวันตก ช่วงองศา 270 4.5 285 4.5 ล้วนเป็นองศารุ่งเรือง
คือลาภอยู่ด้านหน้า บารมีอยู่ด้านหลัง
หรือแม้พิงตะวันออก หันหน้าตะวันตก ช่วงองศา 90 4.5 105 4.5 ก็เป็นบทบาทรุ่งเรืองเช่นเดียวกัน

ในฮวงจุ้ย ยุค 8 ปัจจุบัน ( 4 กพ. 2547 – 4 กพ. 2567 )
ประเทศที่อยู่ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จะเป็นกลุ่มที่มีความเจริญรุ่งเรือง ได้แก่ ประเทศจีน ( รองลงมา เกาหลี ญี่ปุ่น ไต้หวัน )

บทบาทของจีนเริ่มมีบทบาทอิทธิพลเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ บทบาท
ระดับโลกที่เพิ่งผ่านมา ก็คือ พิธีเปิด - ปิดโอลิมปิค 2008
สร้างความตื่นตะลึงให้กับทั่วโลก กล่าวได้ว่างดงามอลังการมากที่สุดเท่าที่เคยจัดกันมา

สำหรับบ้านเรือน ออฟฟิศที่พิงทิศตะวันออก ทิศตะวันตก เหนือ ใต้
ช่วงองศาตรง ล้วนเป็นทิศทางที่ดี มากน้อยขึ้นอยู่กับองศาที่ได้


ระบบหลักฮวงจุ้ยที่แท้ จะชัดเจนในหลักการ
ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นเป็นตัวกำหนด จริงหรือไม่จริง ดูที่ปรากฎการณ์

ในระบบหลักวิชาฮวงจุ้ย ทิศใดจะดีหรือไม่ดี ขึ้นกับ

 1. ยุคสมัย
  สมัยหนึ่ง ๆ มี 9 ยุค ยุคหนึ่งมี 20 ปี ปัจจุบันเป็นยุค 8
  ในยุค 8 ทิศไหนดี พอเข้า ยุค 9 ทิศนั้นก็ไม่แน่ว่าจะดีหรือไม่
  เพราะเปลี่ยนยุคก็เปลี่ยนบทบาท

 2. ดวงของแต่ละบุคคล

 3. สิ่งแวดล้อม

 4. องศาที่ตั้ง
  ในหนึ่งทิศจะมี 3 ราศี แต่ละราศีมีบทบาท 15 องศา ซึ่งสามารถ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน
  ดังนั้น ในสามราศี แต่ละราศี แต่ละองศาก็มีอิทธิพล แตกต่างกันไป

ฉะนั้น จึงไม่มีทิศไหนที่ดีแน่นอน และทิศไหนที่ไม่ดีแน่นอนตายตัว

 


Fengshui Town เมืองแห่งความรู้ด้านฮวงจุ้ย

 

ฮวงจุ้ย ดวงจีน ฤกษ์ยาม ทิศทาง ดาว 9 ยุค : Fengshuitown.com เมืองฮวงจุ้ย สงวนลิขสิทธิ์